Palveluehdot

Yleiset palveluehdot

Kuuno (Kuuno Oy, Y-tunnus 2787525-3) on palvelu, joka tekee auton käyttämisestä helpompaa. Me huolehdimme siitä, että sinulla on toimiva auto käytössäsi. Kuuno on helppo ja kätevä tapa käyttää autoa sitoutumatta vuosien sopimuksiin. 

Osapuolet

Palvelun tuottaja: Kuuno Oy, 2787525-3 (“Kuuno”)

Asiakas (”Asiakas”):

Nimi:                                                        Henkilötunnus: 

Puh:                                                         Email:

Osoite:

 

Maksaminen

Palvelu on kuukausihintainen. Maksutapa pilotissa on asiakkaan sähköpostiin toimitettava lasku, jonka eräpäivä on kuukauden 5. kalenteripäivä (netto). Jos laskua ei makseta muistutuksista huolimatta, Kuunolla on oikeus hakea auto välittömästi pois ja periä asiakkaalta sopimuskauden ennenaikaisesta lopettamisesta koituvat kustannukset kokonaisuudessaan. Kuuno voi laskun lisäksi tarjota myös muita maksutapoja, kuten korttimaksu. Ensimmäisen kuukausimaksun yhteydessä peritään vakuusmaksu, joka on yhtä suuri kuin yhden kuukauden vuokrahinta. Vakuusmaksu palautetaan, kun auto on palautettu sopimuskauden päätteeksi ja sen kunto on tarkastuksessa todettu sopimuksen mukaiseksi.

 

Palvelun aloittaminen ja lopettaminen

Sopimus Kuunon ja asiakkaan välillä alkaa silloin, kun ajoneuvo luovutetaan asiakkaan käyttöön. Palvelu jatkuu kuukausittain siihen asti, kunnes se peruutetaan. Palvelun irtisanomisaika on asiakkaalle yksi (1) kuukausi. Tämän sopimuksen vähimmäiskesto on erikseen määritetty sopimusehtojen viimeisellä sivulla, mutta kuitenkin vähintään 3 kuukautta. Kuunolla on oikeus irtisanoa sopimus kolmen (3) kuukauden irtisanomisajalla. Asiakkaan tulee ilmoittaa halustaan lopettaa palvelu sähköpostitse osoitteeseen info@kuuno.fi. Palvelun lopettamisesta tulee asiakkaalle aina kuittaus.

 

Ajoneuvon toimitus ja palautus

Kuuno toimittaa auton asiakkaalle pääkaupunkiseudun alueella erikseen sovittuna ajankohtana (arkisin 8-20). Asiakkaalla on mahdollisuus hyväksyä tai hylätä auto toimituksen yhteydessä, eikä asiakkaalle synny mitään kustannuksia, mikäli hän ei hyväksy autoa. Asiakkaalla on velvollisuus tarkistaa ajoneuvo ennen sopimuksen allekirjoittamista. Ajoneuvo vuokrataan siinä kunnossa kuin se sopimuksen tekohetkellä on.

Sopimuskauden päätteeksi ajoneuvo noudetaan asiakkaalta ja sen kunto tarkistetaan. Ajoneuvon tulee olla palautushetkellä siisti ja normaalin, huolellisen käytön mukaisessa kunnossa.

 

Asiakastuki

Saat tukea osoitteen www.kuuno.fi chatista tai soittamalla asiakaspalveluumme. Akuuteissa vikatilanteissa Kuunon asiakkaita palvelee vakuutuskumppanimme If:n 24h tiepalvelu. Tiepalvelu auttaa ongelmatilanteissa, joissa tarvitaan hinausta tai käynnistysapua.

 

Ajoneuvon käyttöehdot

Asiakas on velvollinen huolehtimaan ajoneuvosta ja noudattamaan ajaessaan erityistä huolellisuutta ja tarkkuutta. Asiakas on velvollinen korvaamaan sopimuskauden aikana tulevat vauriot (mm. lommot, naarmut ja tahrat), jotka eivät kuulu täyskaskon ja liikennevakuutuksen piiriin tai ole normaalia kulumaa. Asiakkaan tulee ilmoittaa mahdollisista vaurioista viipymättä Kuunolle ja pyydettäessä toimittaa Kuunolle ajoneuvosta muitakin tietoja, kuten valokuvia mittarilukemasta. Tupakointi ajoneuvossa on kielletty. Lemmikkieläimen pitäminen autossa on sallittua 8€ /kk lisämaksusta edellyttäen, että auton suojaamisesta huolehditaan asianmukaisesti. Lemmikkieläimen aiheuttamat vauriot ovat asiakkaan korvausvastuulla.

 Ajoneuvon kuukausimaksuun sisältyy erikseen tässä sopimuksessa määritelty kilometrimäärä, ja Kuunolla on oikeus veloittaa ylimenevistä kilometreistä 0,15 € / km.

 Asiakas rekisteröidään ajoneuvon haltijaksi sopimuskauden ajaksi. Asiakas vastaa sopimuskauden ajalta koituvista pysäköintimaksuista, pysäköintivirhemaksuista, sakoista, ruuhkamaksuista ja tietullimaksuista ja muista ajoneuvon käytöistä suoraan koituvista maksuista. Asiakas valtuuttaa Kuunon antamaan viranomaisille henkilötietonsa edellä mainittujen seuraamusmaksujen määräämiseksi.

Asiakas huolehtii itse ajoneuvon polttoaineesta, lasinpesunesteestä ja pesuista. Asiakkaan on sopimuskauden aikana huolehdittava auton kunnon ja turvallisuuden normaalista tarkkailusta.

Asiakas on velvollinen korvaamaan täysimääräisesti tahallisesti tai törkeän huolimattomuuden seurauksena aiheutuvat vauriot. Lisäksi ajoneuvon käyttö on kielletty:

  • Alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena
  • Veden peittämällä tiellä
  • Hyväksyttyjen talviteiden ulkopuolella
  • Nopeuskilpailuihin osallistumiseen tai niihin harjoittelemiseen

Asiakas on velvollinen korvaamaan näiden kieltojen rikkomisesta aiheutuvat kustannukset.

Asiakas saa antaa ajoneuvon perheenjäsentensä käyttöön, mutta on vastuussa ajoneuvon kunnosta, laillisesta ja tämän sopimuksen mukaisesta ajoneuvon käytöstä ja siitä, että luovutettavalla henkilöllä on voimassa oleva ajokortti. Asiakas ei saa luovuttaa ajoneuvoa muille henkilöilleen kuin perheenjäsenilleen.

Asiakas vastaa siitä, että ajoneuvoon tankataan sille sopivaa polttoainetta. Mikäli asiakas tankkaa tai käyttää väärää polttoainetta, asiakas on korvausvelvollinen aiheutuvista kustannuksista.

Kuunolla on oikeus irtisanoa tämä sopimus välittömästi, mikäli ajoneuvoa käytetään lainvastaisesti.

Kuuno vastaa siitä, että ajoneuvon verot on maksettu eikä se ole ajokiellossa.

 

Huollot, korjaukset ja katsastukset

Kuuno vastaa normaalin kulumisen aiheuttamien teknisten vikojen korjaamisesta, määräaikaishuolloista ja renkaiden uusimisesta. Pienimuotoiset viat, jotka eivät haittaa ajoneuvon normaalia käyttöä, voidaan korjata määräaikaishuollon yhteydessä.

Jos ajoneuvossa ilmenee teknistä vikaa, asiakkaan on otettava yhteys Kuunon tukeen. Asiakkaan tulee ilmoittaa Kuunolle välittömästi, jos auton merkkivalot syttyvät, auto antaa vikailmoituksen, tai auto toimii muuten poikkeuksellisella tavalla. Vioittuneella ajoneuvolla ei saa ajaa. Kuuno järjestää tarvittaessa ajan huollolle, korjaukselle tai katsastukselle sekä hoitaa näistä aiheutuvat kulut. Asiakas vie ajoneuvon kyseiseen toimenpiteeseen. Mikäli auto on poissa asiakkaan käytöstä yli 24 tuntia, Kuuno järjestää asiakkaalle sijaisauton tai antaa rahallisen korvauksen, joka on arvoltaan vähintään käyttökatkoksen osuus kuukausimaksusta. Kuunolla on oikeus vaihtaa asiakkaan käytössä oleva auto vastaavanlaiseen autoon sopimuskauden aikana. Asiakkaalla on tällöin halutessaan oikeus purkaa sopimus välittömästi.

 

Vakuutus

Palveluun kuuluu vakuutuskumppanimme If:n liikennevakuutus ja täyskasko, jotka rekisteröidään asiakkaan nimiin. Mikäli ajoneuvoon tulee vakuutuksen piirissä oleva vahinko, asiakas maksaa omavastuuosuuden (500€).

Vahingon tapahtuessa asiakkaan tulee välittömästi tehdä vahinkoilmoitus If:lle ja ilmoittaa tapahtumasta myös Kuunolle.

Jos asiakas haluaa viedä ajoneuvon ulkomaille, hänen on otettava yhteys Kuunon asiakaspalveluun. Ajoneuvon ulkomaille vieminen voi autosta riippuen olla kokonaan kiellettyä tai aiheuttaa lisäkustannuksia.

 

Hinta- ja sopimusmuutokset

Kuunolla on oikeus tehdä muutoksia tähän sopimukseen. Ilmoitamme muutoksista vähintään 30 päivää ennen niiden voimaan astumista. Asiakkaalla on tällöin halutessaan oikeus purkaa sopimus välittömästi, mikäli hän ei hyväksy uusia sopimusehtoja.

 

Yhteystiedot

Kuunon asiakaspalvelu:

Tiepalvelu (24h):

 

Ajoneuvo

Rekisterinumero:

Mittarilukema sopimuksen alkaessa: ____________ km

Sopimukseen sisältyvät kilometrit kuukaudessa: ____________ km

Sopimuksen vähimmäiskesto:

Ylimenevät kilometrit: 0,15 €/km

Kuukausihinta: ____________ €

Tässä sopimuksessa on kyse pilotista, joten palvelukokemus saattaa olla joiltain osilta keskeneräinen. Molemmat osapuolet ymmärtävät tämän.

 

Allekirjoitukset

Asiakas on lukenut palveluehdot ja sitoutuu niihin.

Paikka ja aika


Allekirjoitus ja nimenselvennys:

 

_____________________________                                                            _____________________________
Asiakas                                                                                                Kuuno Oy